vineri, 28 ianuarie 2011

HG 268/2007

  HG 268 / 2007 Normele metodologice de aplicare a legii 448:
  • Art. 43. - În sensul art. 77 alin. (3) lit. b) din lege, achiziţionarea produselor sau serviciilor de la unităţile protejate se realizează lunar în baza unui contract, însoţit de factură şi de dovada plăţii.
  • Art. 44. - Sunt considerate unităţi protejate, în sensul legii:

      -  a) operatorii economici cu personalitate juridică, indiferent de forma de proprietate şi organizare, care au cel puţin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate cu contract individual de muncă;

      -  b) secţii, ateliere sau alte structuri
     din cadrul operatorilor economici, instituţiilor publice sau din cadrul ONG (organizaţiilor neguvernamentale), care au gestiune proprie şi cel puţin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate şi salarizate;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu